De éérste aardgasvrije school van Noord-Nederland!

We hebben het hier over de KDS Bisschop Bekkers. De school is verkozen uit de 92 scholen die zich hadden aangemeld voor het ondersteuningsprogramma van de Rijksoverheid “Aardgasvrije & Frisse scholen” om een aardgasvrijeschool te worden. KDS Bisschop Bekkers zal aangepast worden om in 2020 als school zonder aardgas verder te gaan. 

De prijs is toegekend op basis van een voorstel dat KOC, Gemeente Groningen en Energy Challenges hebben opgesteld. In dit programma staat kwaliteit voorop en wordt de school aangesloten op het nieuwe warmtenet van Warmtestad.

Voor de scholen die niet zijn geselecteerd; wees niet getreurd! Deze scholen kunnen ook profiteren van de lessen uit het innovatieprogramma. Een win-win situatie dus! In het innovatieprogramma leren gemeenten en schoolbesturen hoe een bestaand schoolgebouw succesvol van het aardgas af kan worden gehaald, hoe het binnenklimaat verbeterd kan worden en de energierekening omlaag kan gaan. In dit laatste heeft Energy Challenges in de afgelopen vijf jaar al een grote rol gespeelt. 

Energy Challenges 

Het verduurzamen van scholen leeft enorm. Energie is al langer een belangrijk thema op KDS Bisschop Bekkers. De school neemt al sinds 2013 deel aan de Energy Challenges campagne. Energy Challenges daagt jongeren op het basis- en voorgezet onderwijs uit om op eigen wijze campagne te voeren voor energiebesparing en duurzaamheid op hun school. Het ‘Bekk-team’, bestaande uit leerlingen van groep 8, zijn ‘eigenaar’ van de energierekening en voeren campagne om de energiekosten door middel van ander gedrag te verlagen. 

2IMPREZS

Omdat KDS Bisschop Bekkers al zo lang mee doet aan Energy Challenges wilden zij graag de verdieping in. In het buitenland is interesse om ook duurzaamheidscampagnes op scholen te organiseren. Hier is 2IMPREZS uitgekomen. Een Internationale competitie tussen deelnemende scholen uit verschillende landen, Nederland, Belgie, Denemarken, Engeland en Duitsland, met als basis Energy Challenges. 2IMPREZS is een internationaal programma binnen de ‘North Sea Region’ rondom het verminderen van CO2 uitstoot. De nadruk van het project ligt op zowel kennis, houding en gedrag rondom energiegebruik, als op te nemen technische maatregelen. Het hoofddoel is de CO2 uitstoot met in totaal 7320 ton te verminderen.

KDS Bisschop Bekkers gaat dit jaar dus niet alleen voor besparing op de energierekening maar gaat de verdieping in door contacten te leggen met meerdere scholen in het buitenland. Wat zijn de verschillen en op welke manier kunnen we van elkaar leren? Gaan 

leerlingen in het buitenland ook op de fiets naar school? En hoe wordt er om gegaan met plastic afval? Het ‘Bekk-team’ gaat dit allemaal onderzoeken!

Er wordt dus flink aan het klimaat en de toekomst gewerkt door deze school. Wij mogen ontzettend trots zijn op KDS Bisschop Bekkers!

clouds-opacity
Image